Luyện tập 3 trang 11 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

Giải Luyện tập 3 trang 11 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức: So sánh các phân số sau: 7/10 và 11/15; -1/8 và -5/24.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Luyện tập 3 trang 11 SGK Toán lớp 6 Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Luyện tập 3 trang 11 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

Câu hỏi :So sánh các phân số sau:

a) \(\dfrac{7}{{10}} \, \text {và} \, \dfrac{{11}}{{15}}\)

b) \(\dfrac{{ - 1}}{8} \, \text {và} \, \dfrac{{ - 5}}{{24}}\)

Giải

a)

Ta có: BCNN(10,15) = 30 nên

\(\dfrac{7}{{10}} = \dfrac{{7.3}}{{10.3}} = \dfrac{{21}}{{30}}\)

\(\dfrac{{11}}{{15}} = \dfrac{{11.2}}{{15.2}} = \dfrac{{22}}{{30}}\)

Vì 22 > 21 nên \(\dfrac{{21}}{{30}} < \dfrac{{22}}{{30}}\) do đó \(\dfrac{7}{{10}} < \dfrac{{11}}{{15}}.\)

b)

Ta có: BCNN(8,24) = 24 nên

\(\dfrac{{ - 1}}{8} = \dfrac{{ - 1.3}}{{8.3}} = \dfrac{{ - 3}}{{24}}\)

Vì  - 3 >  - 5 nên \(\dfrac{{ - 3}}{{24}} > \dfrac{{ - 5}}{{24}} \)do đó \(\dfrac{{ - 1}}{8} > \dfrac{{ - 5}}{{24}}.\)

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải toán 6: Luyện tập 3 trang 11 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Cập nhật ngày 24/12/2021 - Tác giả: Huyền Chu
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM