Luyện tập 2 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải Luyện tập 2 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống]

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Luyện tập 2 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giải Luyện tập 2 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng:

\(\begin{aligned} &A=\{x \in \mathbb{N} \mid x<5\} \\ &B=\left\{x \in \mathbb{N}^{*} \mid x<5\right\} \end{aligned}\)

Trả lời: 

+) \(A=\{x \in \mathbb{N} \mid x<5\}\)

Trong tập hợp A, ta thấy \(A=\{x \in \mathbb{N} \mid x<5\}\) nên x là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 5 đó là: 0; 1; 2; 3; 4

Do đó ta viết: A = {0; 1; 2; 3; 4}.

+) \(B={\{x \in \mathbb{N}^{*} \mid x<5}\}\)

Trong tập hợp B, ta thấy \(B={\{x \in \mathbb{N}^{*} \mid x<5}\}\) nên x là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn 5 đó là: 1; 2; 3; 4

Do đó ta viết: B = {1; 2; 3; 4}.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải Toán 6 Kết nối tri thức: Luyện tập 2 trang 7 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM