Luyện tập 2 trang 51 SGK Hóa 10 Cánh Diều

Xuất bản: 12/01/2023 - Tác giả:

Luyện tập 2 trang 51 SGK Hóa 10 Cánh Diều: Hãy dự đoán xu hướng nhường, nhận electron của mỗi nguyên tử trong từng cặp nguyên tử sau...

Hướng dẫn trả lời luyện tập 2 trang 51 SGK Hóa 10 Cánh Diều thuộc nội dung Bài 9: QUY TẮC OCTET - Chủ đề 3: Liên kết hóa học.

Câu hỏi

Hãy dự đoán xu hướng nhường, nhận electron của mỗi nguyên tử trong từng cặp nguyên tử sau. Vẽ sơ đồ (hoặc viết số electron theo lớp) quá trình các nguyên tử nhường, nhận electron để tạo ion.

a) K (Z = 19) và O (Z = 8)

b) Li (Z = 3) và F (Z = 9)

c) Mg (Z = 12) và P (Z = 15)

Trả lời

a) K (Z = 19) có cấu hình electron là: \(1s^22s^22p^63s^23p^64s^1\). Vậy K có 1 electron lớp vỏ ngoài cùng. Nguyên tử K có xu hướng nhường đi 1 electron để trở thành ion mang điện tích dương, kí hiệu là K+.

Luyện tập 2 trang 51 SGK Hóa 10 Cánh Diều xu hướng nguyên tử K

O (Z = 8) có cấu hình electron là \(1s^22s^22p^4\). Vậy O có 6 electron lớp vỏ ngoài cùng nên nguyên tử O có xu hướng nhận thêm 2 electron để trở thành ion mang điện tích âm, kí hiệu là O2-

Luyện tập 2 trang 51 SGK Hóa 10 Cánh Diều xu hướng nguyên tử O

b) Li (Z = 3) có cấu hình electron là: \(1s^22s^1\). Vậy Li có 1 electron lớp vỏ ngoài cùng. Nguyên tử Li có xu hướng nhường đi 1 electron để trở thành ion mang điện tích dương, kí hiệu là Li+.

Luyện tập 2 trang 51 SGK Hóa 10 Cánh Diều xu hướng nguyên tử Li

F (Z = 9) có cấu hình electron là: \(1s^22s^22p^5\). Vậy F có 7 electron lớp vỏ ngoài cùng. Nguyên tử F có xu hướng nhận thêm 1 electron để trở thành ion mang điện tích âm, kí hiệu là F-.

Luyện tập 2 trang 51 SGK Hóa 10 Cánh Diều xu hướng nguyên tử F

c) Mg (Z = 12) có cấu hình electron là: \(1s^22s^22p^63s^2\). Vậy Mg có 2 electron lớp vỏ ngoài cùng. Nguyên tử Mg có xu hướng nhường đi 2 electron để trở thành ion mang điện tích dương, kí hiệu là Mg2+.

Luyện tập 2 trang 51 SGK Hóa 10 Cánh Diều xu hướng nguyên tử Mg

P (Z = 15) có cấu hình electron là: \(1s^22s^22p^63s^23p^3\). Vậy P có 5 electron lớp vỏ ngoài cùng. Nguyên tử P có xu hướng nhận thêm 3 electron để trở thành ion mang điện tích âm, kí hiệu là P3-.

Luyện tập 2 trang 51 SGK Hóa 10 Cánh Diều xu hướng nguyên tử P

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời luyện tập 2 trang 51 SGK Hóa 10 Cánh Diều. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM