Luyện tập 2 trang 116 sgk Vật lí 10 Cánh Diều

Xuất bản: 08/02/2023 - Tác giả:

Luyện tập 2 trang 116 sgk Vật lí 10 Cánh Diều: Bảng dưới đây là số liệu của một thí nghiệm về độ giãn lò xo: a) Độ dài tự nhiên của lò xo là bao nhiêu?...

Hướng dẫn giải lí 10 cánh diều bài tập Chủ đề 5: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN VÀ BIẾN DẠNG. Đọc tài liệu cùng các em trả lời luyện tập 2 trang 116 sgk Vật lí 10 Cánh Diều - Bài 2: Sự biến dạng.

Câu hỏi

Bảng dưới đây là số liệu của một thí nghiệm về độ giãn lò xo:

Trọng lượng (N)0123456
Chiều dài (mm)100110120130140155180
Độ giãn (mm)???????

a) Độ dài tự nhiên của lò xo là bao nhiêu?

b) Hoàn thành bảng số liệu.

c) Vẽ đồ thị độ biểu diễn mối quan hệ của trọng lượng của vật và độ giãn của lò xo.

d) Đánh dấu điểm giới hạn đàn hồi trên đồ thị.

e) Vùng nào trên đồ thị là vùng mà độ giãn tỉ lệ với trọng lượng?

f) Trọng lượng là bao nhiêu để độ giãn lò xo là 15 mm?

g) Trọng lượng là bao nhiêu để lò xo khi giãn ra có độ dài 125 mm?

Trả lời

a) Độ dài tự nhiên của lò xo là chiều dài khi chưa treo vật (ứng với trọng lượng bằng 0)

Khi đó: \(l_0\) = 100 mm

b) Hoàn thành bảng số liệu.

Độ giãn: \(Δl = l - l_0\)

Trọng lượng (N)0123456
Chiều dài (mm)100110120130140155180
Độ giãn (mm)0102030405580

c) Đồ thị độ biểu diễn mối quan hệ của trọng lượng của vật và độ giãn của lò xo.

Luyện tập 2 trang 116 sgk Vật lí 10 Cánh Diều hình 1

d) Đánh dấu điểm giới hạn đàn hồi trên đồ thị.

Ta thấy trọng lượng và độ giãn của lò xo tỉ lệ thuận với nhau đến khi trọng lượng của vật bằng 4 N. Khi trọng lượng của vật bằng 5 N thì độ giãn không tỉ lệ thuận với trọng lượng nữa. Vậy điểm giới hạn đàn hồi là điểm có tọa độ (40; 4).

e) Vùng trên đồ thị là vùng mà độ giãn tỉ lệ với trọng lượng là vùng được tô màu đỏ.

Luyện tập 2 trang 116 sgk Vật lí 10 Cánh Diều hình 2

f) Xét trong giới hạn đàn hồi của lò xo. Chỉ cần xét một trường hợp là có thể tính được độ cứng của lò xo.

Khi đó: \(k = \dfrac{F}{Δl} = \dfrac{P_1}{Δl_1} = \dfrac{1}{0,01} = 100\) N/m

Khi độ giãn lò xo là 15 mm thì lực đàn hồi có độ lớn là:

F' = k.Δl' = 100.0,015 = 1,5 N

Khi lò xo nằm cân bằng tại độ giãn 15 mm ta có trọng lượng vật bằng độ lớn lực đàn hồi

P” = F’ = 1,5N

g) Khi lò xo có độ dài 125 mm thì độ giãn của lò xo là: \(Δl_2\) = 125 - 100 = 25 mm

\(P'_2 = F'_2 = k.Δl'_2 = 100.0,025 = 2,5\) N

-/-

Trên đây là gợi ý giải luyện tập 2 trang 116 sgk Vật lí 10 Cánh Diều. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải Vật lí 10 Cánh Diều mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM