Giải Vật lí 10 Cánh Diều

Bài 4 trang 117 sgk Vật lí 10 Cánh Diều

Bài 4 trang 117 sgk Vật lí 10 Cánh Diều

Giải bài 4 trang 117 sgk Vật lí 10 Cánh Diều: Một vật chuyển động tròn với tốc độ không đổi. Các đại lượng: động năng, động lượng, lực hướng tâm,...

Bài 1 trang 117 sgk Vật lí 10 Cánh Diều

Bài 1 trang 117 sgk Vật lí 10 Cánh Diều

Giải bài 1 trang 117 sgk Vật lí 10 Cánh Diều: Một chiếc tàu thủy neo tại một nơi trên đường xích đạo. Tính tốc độ góc và tốc độ của tàu thủy...