Luyện tập 1, 2 trang 26 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải Luyện tập 1, 2 trang 26 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Lập biểu thức tính diện tích của hình chữ nhật ABCD và tính diện tích của nó.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Luyện tập 1, 2 trang 26 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giải luyện tập 1, 2 trang 26 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Luyện tập 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) 25.23 – 32 + 125.

b) 2.32 + 5.(2 + 3).

Giải

a) 25.23 – 32 + 125 = 25.8 – 9 + 125 = 200 - 9 + 125 = 191 + 125 =316;

b) 2.32 + 5.(2+3) = 2.9 + 5.5 = 18 + 25 = 43.

Luyện tập 2:

a) Lập biểu thức tính diện tích của hình chữ nhật ABCD (hình dưới).

b) Tính diện tích của hình chữ nhật đó khi a = 3cm.

Lập biểu thức tính diện tích của hình chữ nhật ABCD: Luyện tập 1, 2 trang 26 Toán lớp 6 Tập 1

Giải

a) Độ dài đoạn thẳng AB là:

a + a + 1 = 2a + 1 (đơn vị độ dài)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

AB . AD = a . (2a + 1) (đơn vị diện tích)

b) Khi a = 3cm thì diện tích hình chữ nhật là:

3. (2.3 + 1) = 3 . 7 = 21 (cm2)

Đáp số: 21 cm2

hoặc: Vậy: Diện tích hình chữ nhật ABCD là a . (2a + 1) đơn vị diện tích.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Luyện tập 1, 2 trang 26 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM