Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Lớn hơn. Dấu >

  • Giải Toán Lớp 1
1

Hướng dẫn làm lớn hơn. dấu >

Hướng dẫn giải bài 3, bài 4 và bài 5 trang 20 sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Xem và tải về bài hướng dẫn giải bài tập môn Toán lớp 1 chi tiết các câu hỏi 1, câu 2 và câu 5 tại trang 20 sách giáo khoa để các bạn tham khảo kiến thức trước khi hướng dẫn bé luyên tập kiến thức về dấu >

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 19 sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách giải bài tập số 2 trang 12 sách giao khoa Toán lớp 1 giúp các bậc phụ huynh tham khảo để hướng dẫn các bé luyện tập bài học với dấu >
Back to top