Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 19 sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách giải bài tập số 2 trang 12 sách giao khoa Toán lớp 1 giúp các bậc phụ huynh tham khảo để hướng dẫn các bé luyện tập bài học với dấu >

Kiến Thức: Lớn hơn. Dấu >

Kiến Thức: Lớn hơn. Dấu >
 

Luyện tập:

Câu 2 ( Trang 19 SGK )

Viết (theo mẫu)

Bài 2 trang 19 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:


Giải bài 2 trang 19 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

 

doctailieu.com
Back to top