Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn giải bài 3, bài 4 và bài 5 trang 20 sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Xem và tải về bài hướng dẫn giải bài tập môn Toán lớp 1 chi tiết các câu hỏi 1, câu 2 và câu 5 tại trang 20 sách giáo khoa để các bạn tham khảo kiến thức trước khi hướng dẫn bé luyên tập kiến thức về dấu >

Bài 3: Viết (theo mẫu)

Bài 3 trang 20 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án

Giải bài 3 trang 20 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Bài 4: Viết dấu > vào trong ô

Bài 4 trang 20 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án

Giải bài 4 trang 20 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Bài 5: Nối ô vuông với số thích hợp (theo mẫu)

Bài 5 trang 20 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án

Giải bài 5 trang 20 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài 3, bài 4 và bài 5 trang 20 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu