Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn giải bài 3, bài 4 và bài 5 trang 20 sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Xem và tải về bài hướng dẫn giải bài tập môn Toán lớp 1 chi tiết các câu hỏi 1, câu 2 và câu 5 tại trang 20 sách giáo khoa để các bạn tham khảo kiến thức trước khi hướng dẫn bé luyên tập kiến thức về dấu >

Bài 3: Viết (theo mẫu)

Bài 3 trang 20 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án

Giải bài 3 trang 20 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Bài 4: Viết dấu > vào trong ô

Bài 4 trang 20 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án

Giải bài 4 trang 20 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Bài 5: Nối ô vuông với số thích hợp (theo mẫu)

Bài 5 trang 20 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án

Giải bài 5 trang 20 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top