Mục lục bài học
Văn Mẫu Lớp 9

Làng

9

Hướng dẫn làm làng

Truyện ngắn Làng của Kim Lân gợi cho em những suy nghĩ gì?

Đề bài: Truyện ngắn Làng của Kim Lân gợi lên cho em những suy nghĩ gì về những chuyển biến mới trong tình cảm của người nông dân Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân Pháp

Tình huống truyện độc đáo trong tác phẩm Làng và Chiếc lược ngà

[Văn mẫu 9] Phân tích nghệ thuật xây dựng tình huống truyện độc đáo trong tác phẩm Làng (Kim Lân) và Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng).

Phân tích tình huống độc đáo trong truyện ngắn Làng (Kim Lân)

[Văn mẫu 9] Phân tích và cảm nhận về tình huống truyện độc đáo trong tác phẩm truyện ngắn Làng của Kim Lân.

Cảm nhận về tình yêu làng của ông Hai trong truyện Làng

Tuyển tập văn mẫu hay lớp 9 nêu cảm nhận về tình yêu làng, yêu đất nước của nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của Kim Lân.

Dàn ý cảm nhận tình yêu làng của ông Hai trong truyện ngắn Làng

Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết đề văn nêu cảm nhận về tình yêu làng của nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân.

Tóm tắt truyện ngắn Làng của Kim Lân

[Văn mẫu lớp 9] Sưu tầm những bài văn hay tóm tắt ngắn gọn nhất truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân.

Dàn ý phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng

[Văn mẫu 9] Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết đề văn phân tích tâm trạng, tính cách nhân vật ông Hai trong tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân.

Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng

Những bài văn hay lớp 9 chủ đề phân tích nhân vật ông Hai trong tác phẩm truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân.

Dàn ý phân tích truyện ngắn Làng của Kim Lân

[Văn mẫu 9] Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết đề văn phân tích tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân để thấy được tài năng viết truyện ngắn xuất sắc của tác giả.

Phân tích truyện ngắn Làng của Kim Lân

Tuyển tập những bài văn hay đề tài phân tích tác phẩm truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân - Văn mẫu lớp 9 tuyển chọn.
Back to top