Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Địa lí 12

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 14 sách giáo khoa Địa lí lớp 12 : một số cửa khẩu quốc tế quan trọng trên đường biên giới của nước ta ...

Câu hỏi:

Hãy kể tên một số cửa khẩu quốc tế quan trọng trên đường biên giới của nước ta với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia?

Đáp án trả lời câu hỏi thảo luận trang 14 sgk Địa lí lớp 12

    Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, có thể liệt kê ra các cửa khẩu quốc tế quan trọng nối liền với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia là:

- Trên đường biên giới với Trung Quốc: cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), Hữu Nghị (Lạng Sơn), Thanh Thủy (Hà Giang)….

- Trên đường biên giới với Lào: cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên), Nậm Cắn (Nghệ An), Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình), Lao Bảo (Quảng Trị)…

- Trên đường biên giới với Campuchia: cửa khẩu Lệ Thanh (Gia Lai), Hoa Lư (Bình Phước), Xa Mát, Mộc Bài (Tây Ninh), Vĩnh Xương (Đồng Tháp), Tịnh Biên (An Giang), Xà Xía (Kiên Giang)…

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Back to top