Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Hướng dẫn giải bài 1 trang 13 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn tìm hiểu và lời giải cho bài 1 trang 13, phần: Địa lí tự nhiên. Vị trí và lịch sử phát triển lãnh thổ, Sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Đề bài

Dựa vào bản đồ Các nước Đông Nam Á và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển.

Lời giải chi tiết

Nước ta tiếp giáp với các quốc gia sau:

- Trên đất liền:

+ Phía Bắc giáp Trung Quốc.

+ Phía Tây giáp Lào, Campuchia.

- Trên biển: Biển Đông nước ta giáp với các nước như: Trung Quốc, Philippin, Brunây, Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Campuchia

doctailieu.com
Back to top