Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 13 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn tìm hiểu và trả lời cho câu hỏi thảo luận số 2 trang 13, phần: Địa lí tự nhiên. Vị trí và lịch sử phát triển lãnh thổ, Sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Đề bài

Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của mỗi nước thường bao gồm những bộ phận nào?

Lời giải chi tiết

Phạm vi lãnh thổ của mỗi nước bao gồm ba bộ phận: vùng đất, vùng biển và vùng trời.

Phạm vi lãnh thổ của mỗi nước bao gồm ba bộ phận: vùng đất, vùng biển và vùng trời.
 

doctailieu.com
Back to top