Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 138 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 138, Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch, sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Đề bài

Quan sát hình 31.2, hãy nhận xét về sự thay đổi cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 1990 – 2005.


Lời giải chi tiết

Nhìn chung cơ cấu xuất –nhập khẩu nước ta giai đoạn 1990 – 2005 có sự thay đổi theo hướng tích cực.

- Tỉ trọng xuất khẩu nhìn chung tăng nhẹ từ 46,6% xuống 46,9% nhưng còn chưa ổn định.

- Tỉ trọng nhập khẩu giảm nhẹ (từ 54,3% xuống 53,1%)

⟹ Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu nước ta không có sự thay đổi lớn.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X