Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 139 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 139, Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch, sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Đề bài

Hãy nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990 – 2005?

Lời giải chi tiết

- Nhận xét: Giá trị xuất khẩu tăng nhanh và liên tục từ 2,4 tỉ USD (1990) lên 32,4 tỉ USD (2005), gấp 13,5 lần.

- Giải thích:

+ Là xu hướng chuyển dịch tích cực, nước ta đã tập trung đầu tư phát triển các ngành có thế mạnh về nguồn nguyên liệu và lao động như: công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp, khoáng sản, hàng nông – lâm – thủy sản.

+ Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí: phát triển nền kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường định hướng XHCN; mở rộng phân quyền cho các ngành và các địa phương.

+ Xu thế toàn cầu hóa, hội nhập nền kinh tế, đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia trong khu vực, thế giới.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 139 SGK Địa lí 12 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu