Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 137 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 137, Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch, sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Đề bài

Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế của nước ta.

Lời giải chi tiết

Nhận xét:

Nhìn chung cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế của nước ta có sự thay đổi khác nhau.

- Khu vực ngoài nhà nước có tỉ trọng lớn nhất và có xu hướng tăng nhẹ từ 76,9% (năm 1995) lên 83,3% (năm 2005).

- Khu vực nhà nước có tỉ trọng khá lớn và đứng thứ hai, tuy nhiên đang có xu hướng giảm nhanh trong cơ cấu (từ 22,6% năm 1995 xuống 12,9% năm 2005).

- Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có tỉ trọng ít nhất nhưng đang tăng lên nahnh từ 0,5% năm 1995 lên 3,8% năm 2005.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X