Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 139 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 139 , Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch, sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Đề bài

Quan sát hình 31.3, hãy nhận xét về tình hình nhập khẩu của nước ta.

Biểu đồ giá trị XNK nước ta từ 1990-2005
 

Lời giải chi tiết

- Kim ngạch nhập khẩu nước ta tăng nhanh và liên tục trong cả giai đoạn 1990 – 2005, từ 2,8 tỉ USD lên 36,8 tỉ USD, tăng gấp 13 lần.

- Nhìn chung nước ta chủ yếu nhập siêu (trừ năm 1993), tuy nhiên bản chất có sự thay đổi so với thời kì trước (trước nhập siêu do nền kinh tế còn yếu kém, hiện nay chủ yếu nhập khẩu máy móc thiết bị cho công cuộc hiện đại hóa).

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 139 SGK Địa lí 12 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu