Soạn bài tập đọc Mùa thu của em | SGK Tiếng Việt 3

Hướng dẫn soạn bài tập đọc Mùa thu của em, trả lời các câu hỏi trang 42 sách giáo khoa Tiếng Việt 3.
Mục lục nội dung

Gợi ý trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 42 SGK Tiếng Việt 3

Câu 1 (trang 42 sgk Tiếng Việt 3): Bài thơ tả những màu sắc nào của mùa thu?

Đáp án:

Bài thơ tả nhiều màu sắc của mùa thu: sắc vàng của hoa cúc, màu xanh của cốm mới.

Câu 2 (trang 42 sgk Tiếng Việt 3): Những hình ảnh nào gợi các hoạt động của học sinh vào mùa thu?

Đáp án:

Những hình ảnh sau đây gợi ra các hoạt động của học sinh vào mùa thu: các em rước đèn họp bạn vào dịp Tết trung thu, các em vui vẻ bước vào năm học mới.

Câu 3 (trang 42 sgk Tiếng Việt 3): Hãy tìm hình ảnh so sánh trong khổ thơ 1:

Đáp án:

Trong khổ thơ 1 hoa cúc nở vàng được so sánh như hàng nghìn con mắt nở ra nhìn bầu trời êm ả.

Soạn bài tập đọc Mùa thu của em | SGK Tiếng Việt 3

Tâm Phương (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM