Soạn bài chính tả tập chép Mùa thu của em | SGK Tiếng Việt 3

Hướng dẫn soạn bài chính tả tập chép Mùa thu của em, giải bài tập trang 45 sách giáo khoa Tiếng Việt 3.
Mục lục nội dung

Trả lời câu hỏi soạn bài chính tả Mùa thu của em trang 45 SGK Tiếng Việt 3

Câu 1 (trang 45 sgk Tiếng Việt 3): Tập chép: Mùa thu của em (cả bài).

Đáp án:

Chép theo lời cô giáo đọc.

Câu 2 (trang 45 sgk Tiếng Việt 3): Tìm tiếng có vần oam

thích hợp với chỗ trống

Đáp án:

a) Sóng vỗ oàm oạp.

b) Mèo ngoạm miếng thịt.

c) Đừng nhai nhồm nhoàm.

Câu 3 (trang 45 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ

Đáp án:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

– Giữ chặt trong lòng bàn tay → nắm.

– Rất nhiều → lắm.

– Gạo dẻo để thổi xôi, làm bánh → nếp.

b) Chứa tiếng có vần en hoặc eng, có nghĩa như sau:

– Loại nhạc cụ thổi → kèn.

– Vật bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kêu → kẻng.

– Vật đựng cơm cho mỗi người ăn trong bữa ăn → chén.

Soạn bài chính tả tập chép Mùa thu của em | SGK Tiếng Việt 3

Tâm Phương (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM