Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1

Soạn bài chính tả nghe viết Cô giáo tí hon | SGK Tiếng Việt 3

Hướng dẫn soạn và giải bài tập chính tả bài Cô giáo tí hon trang 18 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài trang 18 sgk Tiếng Việt 3

Câu 1 (trang 18 sgk Tiếng Việt 3): Tìm tên riêng trong bài chính tả

Đáp án:

Trong bài chính tả chỉ có một tên riêng là Bé.

Câu 2 (trang 18 sgk Tiếng Việt 3): Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau.

a)

- xét, sét

- xào, sào

- xinh, sinh

b)

- gắn, gắng

- nặn, nặng

- khăn, khăng

Đáp án:

a) xét, sét : xét hỏi, xem xét; sét gỉ, sấm sét.

xào , sào : xào nấu, xào xáo; sào ruộng, cây sào.

xinh, sinh : xinh đẹp, tươi xinh; học sinh, sinh đẻ.

b) gắn, gắng : gắn bó, hàn gắn; gắng sức, cố gắng.

nặn, nặng : nặn tượng, bóp nặn; nặng nhọc, việc nặng.

khăn, khăng : khăn áo, đội khăn; khăng khăng, chơi khăng.

Hướng dẫn soạn bài chính tả lớp 3 Nghe và viết Cô giáo tí hon
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Soạn bài chính tả nghe viết Cô giáo tí hon | SGK Tiếng Việt 3 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu