Soạn bài chính tả nghe viết Cô giáo tí hon | SGK Tiếng Việt 3

Hướng dẫn soạn và giải bài tập chính tả bài Cô giáo tí hon trang 18 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3.
Mục lục nội dung

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài trang 18 sgk Tiếng Việt 3

Câu 1 (trang 18 sgk Tiếng Việt 3): Tìm tên riêng trong bài chính tả

Đáp án:

Trong bài chính tả chỉ có một tên riêng là Bé.

Câu 2 (trang 18 sgk Tiếng Việt 3): Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau.

a)

- xét, sét

- xào, sào

- xinh, sinh

b)

- gắn, gắng

- nặn, nặng

- khăn, khăng

Đáp án:

a) xét, sét : xét hỏi, xem xét; sét gỉ, sấm sét.

xào , sào : xào nấu, xào xáo; sào ruộng, cây sào.

xinh, sinh : xinh đẹp, tươi xinh; học sinh, sinh đẻ.

b) gắn, gắng : gắn bó, hàn gắn; gắng sức, cố gắng.

nặn, nặng : nặn tượng, bóp nặn; nặng nhọc, việc nặng.

khăn, khăng : khăn áo, đội khăn; khăng khăng, chơi khăng.

Hướng dẫn soạn bài chính tả lớp 3 Nghe và viết Cô giáo tí hon

Tâm Phương (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X