Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Bài 1 trang 143 SGK Địa lí lớp 12

Giải bài tập Địa lý 12 - Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 143 sách giáo khoa Địa lớp 12

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu:

Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét ?

Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá theo nhóm hàng của nước ta
 

Phương pháp giải

B1. Nhận dạng biểu đồ

- Các dấu hiệu nhận dạng biểu đồ:

+ Bảng số liệu: cung cấp số liệu tương đối(%) về tỉ trọng cơ cấu.

+ Yêu cầu đề bài: thể hiện sự thay đổi cơ cấu, trong nhiều năm (5 năm).

⟹ Lựa chọn biểu đồ miền

B2. Vẽ biểu đồ

- Khoảng cách năm không đều nhau.

- Chú ý: tên biểu đồ, chú giải, đơn vị đầy đủ.

Lời giải bài 1 trang 143 SGK Địa lí lớp 12

Biểu đồ thay đổi cơ cấu giá trị XK hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta
 

Nhận xét:                               

+ Trong cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng (năm 2005), chiếm tỉ trọng cao nhất là hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp (41,0%), tiếp đến là hàng công nghiệp nặng và khoáng sản (36,1%) và thấp nhất là hàng nông, lâm, thủy sản (22,9%).

+ Từ năm 1995 đến năm 2005, cơ cấu giá trị xuât khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta có sự thay đổi:

    ● Tăng tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản, từ 25,3% năm 1995 lên 36,1% năm 2005 (tăng 10,8%).

    ● Tăng nhanh tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, từ 28,5% năm 1995 lên 41,0% năm 2005 (tăng 12,5%).

    ● Giảm tỉ trọng hàng nông, lâm, thủy sản, từ 46,2% năm 1995 xuống còn 22,9% năm 2005 (giảm 23,3%).

Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 143 SGK Địa lí lớp 12 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu