Hoạt động trang 15 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải hoạt động trang 15 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Cho a = 17, b = 21, c = 3, tính (a + b) + c và a + (b + c).

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Hoạt động trang 15 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giải Hoạt động trang 15 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Hoạt động 1: 

Cho a = 28 và b = 34.

a) Tính a + b và b + a;

b) So sánh các kết quả nhận được ở câu a).

Trả lời:

a) a = 28 và b = 34

=> a + b = 28 + 34 = 62

b + a = 34 + 28 = 62

b) Vì 62 = 62 nên a + b = b + a.

Hoạt động 2: (Giải Toán 6 kết nối tri thức trang 15 Toán lớp 6 Tập 1).

Cho a = 17, b = 21, c = 35.

a) Tính (a + b) + c và a + (b + c)

b) So sánh các kết quả nhận được ở câu a).

Trả lời:

a) Ta có: a = 17, b = 21, c = 35

Do đó: (a + b) + c = (17 + 21) + 35 = 38 + 35 = 73

a + (b + c) = 17 + (21 + 35) = 17 + 56 = 73

b) Vì 73 = 73 nên (a + b) + c = a + (b + c).

Phép cộng số tự nhiên có các tính chất:
- Giao hoán: a + b = b + a.
- Kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c).

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập bài 4 SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Hoạt động trang 15 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM