Hoạt động 5, 6, 7 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

Giải Hoạt động 5, 6, 7 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức: Cho biết các phân số sau có bằng nhau không? Thay các dấu “?” trong hình dưới bằng số thích hợp

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 23: Mở rông phân số. Phân số bằng nhau

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Hoạt động 5, 6, 7 trang 6 SGK Toán lớp 6 Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Hoạt động 5 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

a) Cho biết các phân số sau có bằng nhau không?

Hoạt động 5 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức ý a

b) Thay các dấu “?” trong hình dưới bằng số thích hợp rồi rút ra nhận xét.

Hoạt động 5 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức ý b

Giải

a. Gợi ý: So sánh các phân số bằng cách lấy tử của phân số này nhân với mẫu của phân số kia rồi so sánh.

Ta có : \(\dfrac{1}{2} = \dfrac{2}{4}\) vì (1).(4) = 2.2 = 4 ;

\(\dfrac{2}{4} = \dfrac{8}{{16}}\) vì 2.16 = 4.8 = 32

Từ đó suy ra : \(\dfrac{1}{2} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{8}{{16}}\)

b. Dấu hỏi chấm này là số nhân với 1 để được 2, 2 để được 4 là số 2.

Dấu hỏi chấm này là số nhân với 2 để được 8; 4 để được 16 là số 4.

=> Tính chất cơ bản của phân số: Nếu nhân cả tử và mẫu của phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng với phân số đã cho.

Hoạt động 6 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

Nhân cả tử và mẫu của phân số \(\dfrac{{ - 3}}{2}\) với  - 5 ta được phân số nào? Phân số vừa tìm được có bằng phân số \(\dfrac{{ - 3}}{2}\) không?

Giải

\(\dfrac{{ - 3.\left( { - 5} \right)}}{{2.\left( { - 5} \right)}} = \dfrac{{15}}{{ - 10}}\)

Ta có 15.2 = (-3).(-10) = 30

Vậy \(\dfrac{{15}}{{ - 10}} = \dfrac{{ - 3}}{2}\)

Hoạt động 7 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

Chia cả tử và mẫu của phân số \(\dfrac{ - 28}{21}\) cho 7 ta được phân số nào? Phân số vừa tìm được có bằng phân số \(\dfrac{ - 28}{21}\) không?

Giải

Ta có \(\dfrac{{ - 28:7}}{{21:7}} = \dfrac{{ - 4}}{3}\)

mà (-28).3 = - 84 = (-4).21

Vậy \(\dfrac{- 28}{21} = \dfrac{ - 4}{3}\)

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập: Hoạt động 5, 6, 7 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Cập nhật ngày 24/12/2021 - Tác giả: Huyền Chu
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM