Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2

Soạn bài tập đọc Chiếc máy bơm | SGK Tiếng Việt 3

Hướng dẫn soạn bài tập đọc và trả lời câu hỏi trang 37 sách giáo khoa Tiếng Việt 3: Chiếc máy bơm.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài 1, 2, 3 trang 37 SGK Tiếng Việt 3

Câu 1 (trang 37 sgk Tiếng Việt 3): Nông dân tưới nước cho ruộng nương vất vả thế nào?

Đáp án:

Nông dân tưới nước cho ruộng nương rất vất vả. Họ phải múc nước sông vào ống, rồi vác lên tưới cho ruộng nương ở trên cao.

Câu 2 (trang 37 sgk Tiếng Việt 3): Ác-si-mét nghĩ ra cách gì để giúp nông dân?

Đáp án:

Ác-si-mét nghĩ cách chế tạo một cái máy bơm có thể đưa nước lên cao, giúp nông dân đỡ cực nhọc.

Câu 3 (trang 37 sgk Tiếng Việt 3): Hãy tả lại chiếc máy bơm của ông?

Đáp án:

Chiếc máy bơm của Ác-si-mét là một đường ống có 2 cửa: một cửa dẫn nước sông vào, một cửa dẫn nước chảy vào ruộng. Bên trong ống có trục xoắn. Bằng cách làm quay trục xoắn này, nước sẽ tự động chảy ngược từ thấp lên cao.

Gợi ý soạn bài tập đọc 3 trang 37 Chiếc máy bơm
 

doctailieu.com
Back to top