Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1

Hướng dẫn soạn bài Chính tả 3 Nhớ và viết Tiếng ru

Bài soạn mục đích giúp học sinh nhớ, viết lại chính xác khổ thơ đầu trong bài Tiếng ru, trang 68 sách giáo khoa Tiếng Việt 3. Làm đúng các bài tập chính tả tìm từ có tiếng chứa âm đầu d/r/gi hoặc vần uôn /uông góp phần ôn tập và củng cố ngữ pháp vững chắc.

Câu 1 (trang 68 sgk Tiếng Việt 3): Trong bài chính tả có các dấu câu nào ?

Đáp Án:

Trong bài chính tả có các dấu câu sau : dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm, dấu gạch ngang, dấu hỏi, dấu chấm than.

 

Câu 2 (trang 68 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ :

Đáp Án:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi, r, có nghĩa như sau :

– Làm chín vàng thức ăn trong dầu mỡ sôi → rán (còn gọi là chiên)

– Trái nghĩa với khó → dễ

– Thời điểm chuyển từ năm cũ sang năm mới → giao thừa

b) Chứa tiếng có vần uôn hay uông, có nghĩa như sau :

– Sóng nước nổi lên rất mạnh → cuồn cuộn

– Nơi nuôi nhốt các con vật → chuồng

– Khoảng đất dài được vun cao lên để trồng trọt → luống (còn gọi là liếp)

 

Hướng dẫn soạn bài Chính tả 3 Nhớ và viết Tiếng ru
 

doctailieu.com
Back to top