tac gia Lê Mai Phương

Lê Mai Phương

Sách của giáo viên Lê Mai Phương

Các khóa học của giáo viên

Các khóa học của giáo viên

Các tài liệu đã tham vấn

Phân tích nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ

Phân tích nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ

Phân tích nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ, hướng dẫn cách làm chi tiết và tuyển chọn những bài văn mẫu hay phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài.

Phân tích  Vợ nhặt của Kim Lân

Phân tích Vợ nhặt của Kim Lân

Hướng dẫn phân tích Vợ Nhặt, lập dàn ý chi tiết, sơ đồ tư duy và tham khảo một số bài văn hay phân tích tác phẩm truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân.