Bài 2 trang 104 sgk Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 2 trang 104 sách giáo khoa Toán lớp 5

Bài 2: Một khu đất có hình dạng như hình dưới đây. Tính diện tích khu đất đó.

Bài 2 trang 104 sgk Toán 5

Đáp án bài 2 trang 104 sgk Toán 5

Diện tích hình chữ nhật là:

(100,5 + 40,5) x (50 + 30) = 11280 (m²)

Diện tích hai hình chữ nhật nhỏ là:

(50 x 40,5) x2 = 4050 (m²)

Diện tích khu đất là:

11280 – 4050 = 7230 (m²)

Đáp số: 7230 m²

» Bài tham khảo: Bài 1 trang 104 sgk Toán 5 tập 2

doctailieu.com
Tải về
Xem thêm các bài khác
bài viết bạn đã xem
Back to top