Bài 1 trang 104 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 104 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết học luyện tập về tính diện tích

Đề bài: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Bài 1 trang 104 sgk Toán 5

Đáp án bài 1 trang 104 sgk Toán lớp 5

Cách 1:

Diện tích hình chữ nhật (2) là :

6,5 x 4,2 = 27,3 (m²)

Chiều dài hình chữ nhật (1) là:

3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

Diện tích hình chữ nhật (1) là:

11,2 + 3,5 = 39,2 (m²)

Diện tích mảnh đất là:

27,3 + 39,2 = 66,5 (m²)

Cách 2:

Diện tích hình (3) và (4) đều là:

3,5 x 3,5 = 12,25 (m²)

Diện tích hình (5) là:

(6,5 + 3,5) x 4,2 = 42 (m²)

Diện tích mảnh đất là:

12,25 + 42 + 12,25 = 66,5 (m²)

Cách 3:

Diện tích hình (6) và (7) đều là:

6,5 x 3,5 = 22,75 (m²)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

(3,5 + 4,2 + 3,5) x (6,5 + 3,5) = 112 (m²)

Diện tích mảnh đất là:

112 – 22,75 x 2 = 66,5 (m²)

Đáp số: 66,5 m²

*Lưu ý: Các em có thể thử nhiều cách giải khác nữa.

--------------------------------------------------------------------

Tham khảo thêm đáp án bài 2 trang 104 sgk Toán 5 hoặc hướng dẫn giải Toán lớp 5 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
Xem thêm các bài khác
bài viết bạn đã xem
Back to top