Đáp án bài 1 trang 105 sách giáo khoa toán 5

Xem ngay giải bài 1 trang 105 SGK Toán lớp 5 tiết học luyện tập về tính diện tích tiếp theo

Bài 1: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:

AD = 63 m

AE = 84 m

BE = 28 m

GC = 30 m.

bài 1 trang 105 sgk Toán 5

Đáp án

Độ dài BG là: 28 + 63 = 91(m)

Diện tích hình thang ABGD là:

(63 +91) x 84 : 2 = 6468 (m²)

Diện tích hình tam giác BCG là:

91 x 30 : 2 = 1365 (m²)

Diện tích mảnh đất là:

6468 + 1365 = 7833(m²)

Đáp số: 7833m²

doctailieu.com
Tải về
25/07/2018    11:35 AM
25/07/2018    11:35 AM
Xem thêm các bài khác
Back to top