Bài 72 trang 31 SGK Toán 6 tập 1

Bài 72 trang 31 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 72 trang 31 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 72 trang 31 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 8 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập chia hai lũy thừa cùng cơ số số khác.

Đề bài 72 trang 31 SGK Toán 6 tập 1

Số chính phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên (ví dụ: \(0, 1, 4, 9, 16...\)). Mỗi tổng sau có là một số chính phương không ?

a) \({1^3} + {2^3}\);

b) \({1^3} + {2^3} + {3^3}\);

c) \({1^3} + {2^3} + {3^3} + {4^3}\).

» Bài tập trước: Bài 71 trang 30 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 72 trang 31 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Ta tính kết quả của từng tổng ra, kết quả nào viết dưới dạng bình phương của một số tự nhiên thì tổng đó là số chính phương.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 72 trang 31 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Trước hết hãy tính tổng.

a) \({1^3} + {2^3}= 1 + 8 = 9 =3^2\) . Vậy tổng \({1^3} + {2^3}\) là một số chính phương.

b) \({1^3} + {2^3} + {3^3}= 1 + 8 + 27 = 36 = 6^2\). Vậy \({1^3} + {2^3} + {3^3}\) là một số chính phương.

c) \({1^3} + {2^3} + {3^3} + {4^3}= 1 + 8 + 27 + 64 \)\(\,= 100 = 10^2\)

Vậy \({1^3} + {2^3} + {3^3} + {4^3}\) cũng là số chính phương.

» Bài tập tiếp theo: Bài 73 trang 32 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 72 trang 31 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top