Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 6. Phép cộng và phép trừ số thập phân

Xuất bản ngày 15/02/2022 - Tác giả:

Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 6: Phép cộng và phép trừ số thập phân số với lý thuyết và giải bài tập trang 51 SGK Toán Cánh Diều Tập 2 cho học sinh.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh diều tập 2] - bài 6: Phép cộng và phép trừ số thập phân thuộc Chương 5: Số thập phân

Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 6 chi tiết

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 2 Cánh diều theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

1. Kiến thức cần ghi nhớ

Một số đặc điểm cơ bản về lý thuyết cần ghi nhớ:

1. Số đối của số thập phân a kí hiệu là -a. Ta có: a +(-a)=0

2. Cộng, trừ hai số thập phân

Để thực hiện cộng trừ các phép tính cộng và trừ các số thập phân, ta áp dụng các quy tắc dấu như khi thực hiện các phép tính cộng và trừ các số nguyên.

- Muốn cộng hai số thập phân âm, ta cộng hai số đối của chúng rồi thêm dấu trừ đằng trước kết quả.

- Muốn cộng hai số thập phân trái dấu, ta làm như sau:

+ Nếu số dương lớn hơn hay bằng số đối của số âm thì ta lấy số dương trừ đi số đối của số âm.

+ Nếu số dương nhỏ hơn số đối của số âm thì ta lấy số đối của số âm trừ đi số dương rồi thêm dấu trừ (-) trước kết quả.

- Muốn trừ số thập phân a cho số thập phân b, ta cộng a với số đối của b.

3. Quy tắc dấu ngoặc

- Các phân số âm (hay dương) trong một dãy tính thường được viết trong dấu ngoặc.

- Phép trừ được chuyển thành phép cộng nên nếu biểu thức có phép trừ ta cũng gọi là một tổng.

- Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước, ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc;

- Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: Dấu “+” thành dấu “-”, dấu “-” thành dấu “+”.

2. Trả lời câu hỏi trong bài (Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 3 trang 48 - 50)

Câu hỏi khởi động trang 48 Toán 6 Cánh Diều tập 2: vận động viên Lê Tú Chinh đã chạy nhanh hơn vận động viên Cris-ti-na Ma-ri Cơ-nốt

Hoạt động 1 trang 48 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Đặt tính rồi tính: a) 32,475 + 9,681; b) 309,48 – 125,23.

Luyện tập 2 trang 49 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Tính tổng: (-16,5) + 1,5 = - (16,5 – 1,5) = - 15.

Luyện tập 3 trang 49 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Tính một cách hợp lí: 89,45 + (- 3,28) + 0.55 + (- 6,72)

Luyện tập 4 trang 50 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Tính hiệu (-14,25) – (-9,2) = (-14,25) + 9,2 = -(14,25 – 9,2) = - 5,05. Giải toán 6 Cánh Diều tập 2

Luyện tập 5 trang 50 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Tính một cách hợp lí: 19,32 + 10,68 – 8,63 – 11,37 = 10. Giải toán 6 Cánh Diều chương 5.

3. Bài tập về nhà: (Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 3 trang 51)

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:

Bài 1 trang 51 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Tính: a) 324,2 + 312,25; b)(-12,07)+(-5,79); c) (-41,29)-15,34; d) (-22,65)-(-1,12)

Bài 2 trang 51 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Tính một cách hợp lí: a) 29,42+20,58-34,23+(-25,77); b) (-212,49)-(87,51-99,9).

Bài 3 trang 51 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều:  Bạn Nam cao 1,57 m, bạn Linh cao 1,53 m, bạn Loan cao 1,49 m. a) Trong ba bạn đó, bạn nào cao nhất?...

Bài 4 trang 51 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Bác Đồng cưa ba thanh gỗ: thanh thứ nhất dài 1,85 m, thanh thứ hai dài hơn thanh thứ nhất 10 cm...

Bài 5 trang 51 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Tính chu vi của mỗi hình sau:.....

Bài 6 trang 51 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Sử dụng máy tính cầm tay. Nút dấu phẩy ngăn cách phần số nguyên và phân thập phân: (,)

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã giúp các em tổng hợp kiến thức và hướng dẫn giải các bài tập trong phần Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 6. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM