Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 5. Số thập phân

Xuất bản: 14/02/2022 - Tác giả:

Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 5: Số thập phân số với lý thuyết và giải bài tập về nhà trang 47 SGK Toán Cánh Diều Tập 2 cho học sinh.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh diều tập 2] - bài 5: Phép cộng và phép trừ phân số thuộc Chương 5: Số thập phân

Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 5 chi tiết

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 2 Cánh diều theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

1. Kiến thức cần ghi nhớ

Một số đặc điểm cơ bản về lý thuyết cần ghi nhớ:

1. Số thập phân

- Phân số thập phân là phân số có mẫu là lũy thừa của 10 với tử số nguyên

- Phân số thập phân có thể viết được dưới dạng số thập phân

- Số thập phân gồm 2 phần:

+ Phần số nguyên được viết bên trái dấu phẩy;

+ Phần thập phân được viết bên phải dấu phẩy

- Số đối của một số thập phân: Hai số thập phân gọi là đối nhau khi chúng biểu diễn hai phân số thập phân đối nhau.

2. So sánh các số thập phân

a) So sánh 2 số thập phân

Cũng như số nguyên, trong 2 số thập phân khác nhau luôn có một số lớn hơn số kia

- Nếu số thập phân a nhỏ hơn số thập phân b thì ta viết \(a< b\) hay \(b>a\)

- Số thập phân lớn hơn 0 gọi là số thập phân dương

- Số thập phân nhỏ hơn 0 gọi là số thập phân âm

b) Cách so sánh 2 số thập phân

- So sánh 2 số thập phân khác dấu: Số thập phân âm luôn nhỏ hơn số thập phân dương

- So sánh 2 số thập phân dương:

Bước 1: So sánh phần số nguyên của 2 số thập phân đó. Số thập phân nào có phần số nguyên lớn hơn thì lớn hơn

Bước 2: Nếu 2 số thập phân dương đó có phần số nguyên bằng nhau thì ta tiếp tục so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng( sau dấu ","), kể từ trái sang phải cho đến khi xuất hiện cặp chữ số đầu tiên khác nhau. Ở cặp chữ số khác nhau đó, chữ số nào lớn hơn thì số thập phân chứa chữu số đó lớn hơn

- So sánh 2 số thập phân âm:

Nếu \(a< b\) thì \(-a > -b\)

2. Trả lời câu hỏi trong bài (Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 3 trang 45 - 47)

Luyện tập 1 trang 45 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Viết các phân số và hỗn số sau dưới dạng số thập phân:

\(\dfrac{{ - 9}}{{1\,\,000}}; \dfrac{{ - 5}}{8}; 3\dfrac{2}{{25}}.\)

Trả lời

\(\dfrac{{ - 9}}{{1\,\,000}} =  - 0,009\)

\(\dfrac{{ - 5}}{8} = \dfrac{{ - 5.125}}{{8.125}} = \dfrac{{ - 625}}{{1000}} =  - 0,625\)

\(3\dfrac{2}{{25}} = 3\dfrac{8}{{100}} = 3,08\)

Luyện tập 2 trang 45 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản:

 - 0,125; - 0,012; - 4,005.

Trả lời

\( - 0,125 = \dfrac{{ - 125}}{{1000}} = \dfrac{{ - 125:125}}{{1000:125}} = \dfrac{{ - 1}}{8}\)

\( - 0,012 = \dfrac{{ - 12}}{{1000}} = \dfrac{{ - 12:4}}{{1000:4}} = \dfrac{{ - 3}}{{250}}\)

\( - 4,005 = \dfrac{{ - 4005}}{{1000}} = \dfrac{{ - 4005:5}}{{1000:5}} = \dfrac{{ - 801}}{{200}}\)

Luyện tập 3 trang 47 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Viết các số sau theo thứ tự giảm dần: - 120,341; 36,095; 36,1; - 120,34.

Trả lời

Ta có: Các số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương.

36,100 > 36,095 nên 36,1 > 36,095.

- 120,340 >  - 120,341 nên  - 120,34 >  - 120,341

=>  36,100 > 36,095 >  - 120,34 >  - 120,341.

3. Bài tập về nhà: (Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 3 trang 47)

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:

Bài 1 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Viết các phân số và hỗn số sau dưới dạng số thập phân: -7/20; -12/25; -16/500; 5 4/25

Bài 2 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản: -0,225; -0,033.

Bài 3 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Viết các số sau theo thứ tự tăng dần: a) 7,012; 7,102; 7,01; b) 73,059; -49,037; -49,307.

Bài 4 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Viết các số sau theo thứ tự giảm dần: a) 9,099; 9,009; 9,090; 9,990; b) -6,27; -6,207; -6,027; -6,277.

Bài 5 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Trong một cuộc thi chạy 200 m, có ba vận động viên đạt thành tích cao nhất là:...

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã giúp các em tổng hợp kiến thức và hướng dẫn giải các bài tập trong phần Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 5. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM