Giải Toán 6 Cánh diều Bài 6 chương 2. Phép chia hết hai số nguyên

Xuất bản: 07/10/2021 - Tác giả:

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 6 chương 2. Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên và giải bài tập về nhà trang 87 SGK Toán Cánh Diều Tập 1

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh diều tập 1] - Bài 6 thuộc Chương 2: Số nguyên

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 6 chương 2 chi tiết

1. Kiến thức cần ghi nhớ

a) Phép chia hết hai số nguyên khác dấu:

Để chia hai số nguyên khác dấu, ta làm như sau:

Bước 1: Bỏ dấu"-" trước số nguyên âm, giữ nguyên số còn lại

Bước 2: Tính thương của 2 số nguyên dương nhận được ở bước 1

Bước 3: Thêm dấu "-" trước kết quả ở bước 2, ta có thương cần tìm.

b) Phép chia hết hai số nguyên cùng dấu:

Để chia hai số nguyên âm khác dấu, ta làm như sau:

Bước 1: Bỏ dấu"-" trước 2 số nguyên âm

Bước 2: Tính thương của 2 số nguyên dương nhận được ở bước 1, ta có thương cần tìm.

c) Quan hệ chia hết

- Khi a ⋮ b (a,b ∈ ℤ,b ≠ 0), ta còn gọi a là bội của b và b là ước của a.

- Để tìm các ước của một số nguyên a bất kì ta lấy các ước nguyên dương của a cùng với số đối của chúng.

- Ước của - a là ước của a.

2. Trả lời câu hỏi trong bài (Giải Toán 6 Cánh diều Bài 6 chương 2 trang 84-86)

Luyện tập: Câu 1 trang 84 Toán lớp 6 Cánh Diều. Tính

a) 36 : (- 9) ;

b) (- 48) : 6.

Giải

a) 36 : (- 9) = - (36 : 9) = - 4.

b) (- 48) : 6 = - (48 : 6) = 8.

Luyện tập: Câu 2 trang 85 Toán lớp 6 Cánh Diều. Tính

a) (−12):(−6) ;

b)(−64):(−8).

Giải

a) (- 12) : (- 6) = 12 : 6 = 2.

b) (- 64) : (- 8) = 64 : 8.

Luyện tập: Câu 3 trang 86 Toán lớp 6 Cánh Diều. Sử dụng các từ “chia hết cho”, “bội”, “ước” thích hợp cho ?

a) – 16 ? - 2;

b) - 18 là ? của – 6;

c) 3 là ? của – 27

Giải

a) Do – 16 = 8 . (- 2) nên  – 16 chia hết cho (- 2)

b) Do – 18 = 3. (– 6 ) nên – 18 là bội của – 6.

c) Do – 27 = ( – 9 ).3 nên 3 là ước của – 27.

Luyện tập: Câu 4 trang 86 Toán lớp 6 Cánh Diều

a) Viết tất cả các số nguyên là ước của – 15 ; - 12.

b) Viết năm số nguyên là bội của – 3 ; - 7.

Giải

a)

Do -15= (- 15).1 = 15.(-1) = (-5 ).3= (-3).5 nên:

Ư(-15) = {15,- 15, 5, - 5, 3, - 3, 1, - 1}

Do -12 = (-12).1 = 12.(-1) = (-2).6 = 2.(-6) = 3.(-4) = (-3).4 nên:

Ư(- 12) = {12, - 12, 6, - 6, 4, - 4, 3, -3, 2, - 2, 1, -1}

b)

B(-3) = {3, - 3, 6, - 6, 9,...}

B(-7) = {7, -7, 14, - 14, 21,...}

3. Bài tập về nhà: (Giải Toán 6 Cánh diều Bài 6 chương 2 trang 87)

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:

Bài 1 trang 87 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Tính: a) (– 45) : 5; b) 56 : (– 7);....

Bài 2 trang 87 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : So sánh: a) 36 : (– 6) và 0; b) (– 15) : (– 3) và (– 63) : 7.....

Bài 3 trang 87 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Tìm số nguyên x, biết: a) (– 3) . x = 36;....

Bài 4 trang 87 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng trong 5 ngày liên tiếp là – 6 °C, – 5 °C, – 4 °C, 2 °C, 3 °C....

Bài 5 trang 87 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích.....

Bài 6 trang 87 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Tìm số nguyên x, biết: a) 4 chia hết cho x;....

Bài 7 trang 87 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Một con ốc sên leo lên một cây cao 8 m. Trong mỗi ngày (24 giờ), 12 giờ đầu tiên ốc sên leo lên được 3 m...

Bài 8 trang 87 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Sử dụng máy tính cầm tay....

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải Toán 6 Cánh diều Bài 6 chương 2. Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM