Giải Toán 6 Cánh diều Bài 4 chương 2. Phép trừ các số nguyên

Xuất bản ngày 28/09/2021 - Tác giả:

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 4 chương 2. Phép trừ các số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc với lý thuyết và giải bài tập về nhà trang 78 SGK Toán Cánh Diều Tập 1 cho học sinh.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh diều tập 1] - Bài 4 thuộc Chương 2: Số nguyên

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 4 chương 2 chi tiết

1. Kiến thức cần ghi nhớ

a. Phép trừ hai số nguyên

Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b.

a - b = a + (- b)

b. Quy tắc dấu ngoặc

*Trong trường hợp đơn giản:

- Các số âm (hay dương) trong một dãy tính thường được viết trong dấu ngoặc.

- Phép trừ được chuyển thành phép cộng nên nếu biểu thức có phép trừ ta cũng gọi là một tổng.

*Quy tắc dấu ngoặc

- Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước, ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc;

a + (b+c) = (a+b) + c

a + (b-c) = a + b - c

- Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: Dấu “+” thành dấu “-”, dấu “-” thành dấu “+”.

a - (b+c) = a - b - c

a - (b-c) = a - b + c

2. Trả lời câu hỏi trong bài (Giải Toán 6 Cánh diều Bài 4 chương 2 trang 76 - 78)

Hoạt động 1 trang 76 Toán lớp 6 Cánh Diều. Tính và so sánh kết quả: 7 − 2 và 7 + ( − 2 ).

Giải

7 – 2 = 5

7 + ( - 2) = 7-2=5

Vậy: 7 – 2 = 7 + (- 2)

Luyện tập: Câu 1 trang 77 Toán lớp 6 Cánh Diều

Nhiệt độ lúc 17 giờ là 5⁰C, đến 21 giờ nhiệt độ giảm đi 6⁰C. Viết phép tính và tính nhiệt độ lúc 21 giờ.

Giải

Nhiệt độ lúc 21 giờ giảm đi 6⁰C nên còn: 5 − 6 = 5 + ( − 6 ) = − ( 6 − 5 ) = − 1(⁰C).

Vậy nhiệt độ lúc 21 giờ là −1⁰C .

Hoạt động 1 trang 76 Toán lớp 6 Cánh Diều. Tính và so sánh kết quả trong mỗi trường hợp sau:

a) 5 + (8 + 3) và 5 + 8 + 3.

b) 8 + (10 – 5) và 8 + 10 – 5.

c) 12 – (2 + 16) và 12 – 2 + 16.

d) 18 – (5 – 15) và 18 – 5 + 15.

Giải

a) 5 + (8 + 3) = 5 + 11 = 16.

5 + 8 + 3 = 13 + 3 = 16.

Vậy 5 + (8 + 3) = 5 + 8 + 3.

b) 8 + (10 – 5) = 8 + 5 = 13.

8 + 10 – 5 = 18 – 5 = 13.

Vậy 8 + (10 – 5) = 8 + 10 – 5.

c) 12 – (2 + 16) = 12 – 18 = – (18 – 12)= – 6.

12 – 2 – 16 = 10 – 16 = – 6.

Vậy 12 – (2 + 16) = 12 – 2 + 16.

d) 18 – (5 – 15) = 18 - 5 + 15 = 18 + 10 = 28.

18 – 5 + 15 = 13 + 15 = 28.

Vậy 18 – (5 – 15) = 18 – 5 + 15.

Luyện tập: Câu 2 trang 78 Toán lớp 6 Cánh Diều

Tính một cách hợp lí:

a) (- 215) + 63 + 37

b) (- 147) – (13 - 47).

Giải

a) (– 215) + 63 + 37

= (– 215) + (63 + 37)

= (– 215) + 100

= – (215–100)

= – 115.

b) (– 147) – (13 – 47)

= (– 147) – 13 + 47

= [(– 147) + 47] – 13

= – (147 – 47) – 13

= – 100 – 13

= – 113.

3. Bài tập về nhà: (Giải Toán 6 Cánh diều Bài 4 chương 2 trang 78)

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:

Bài 1 trang 78 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Tính: a) (– 10) – 21 – 18; b) 24 – (– 16) + (– 15);...

Bài 2 trang 78 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều)  : Tính một cách hợp lí: a) 10 – 12 – 8; b) 4 – (– 15) – 5 + 6...

Bài 3 trang 78 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Tính giá trị biểu thức: a) (– 12) – x với x = – 28;...

Bài 4 trang 78 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Nhiệt độ lúc 6 giờ là – 3 °C, đến 12 giờ nhiệt độ tăng 10 °C, đến 20 giờ nhiệt độ lại giảm 8 °C....

Bài 5 trang 78 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Sử dụng máy tính cầm tay...

Bài 6 trang 79 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) : Đố vui. Em hãy dựa vào thông tin dưới mỗi bức ảnh để tính tuổi của các nhà bác học sau:...

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải Toán 6 Cánh diều Bài 4 chương 2. Phép trừ các số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM