Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài tập Chủ đề 4

Xuất bản: 28/09/2022 - Tác giả:

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài tập Chủ đề 4 Tốc độ, trả lời câu hỏi trang 53 sgk KHTN 7 Cánh Diều

Đọc tài liệu sẽ cùng các em trả lời câu hỏi Bài tập Chủ đề 4: Tốc độ với tài liệu Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 8 chi tiết

Câu 1. Một chiếc xe đi được quãng đường 600 m trong 30 s. Tốc độ của xe là bao nhiêu?

Trả lời

Áp dụng công thức: \(v = \dfrac{s}{t} = \dfrac{600}{30} = 20 \, (m/s)\)

Câu 2. Một chiếc xe đang đi với tốc độ 8 m/s.

a. Xe đi được bao xa trong 8 s?

b. Cần bao lâu để xe đi được 160 m?

Trả lời

a. Quãng đường chiếc xe đi được trong 8 s là: s = v.t = 8.8 = 64m .

b. Thời gian cần thiết để xe đi được 160 m là: \(t = \dfrac{s}{v} = \dfrac{160}{8} = 20 \,s\)

Câu 3. Tính tốc độ của chuyển động dựa vào đồ thị quãng đường – thời gian của chuyển động (hình 8.6).

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài tập Chủ đề 4 hình 8.6

Trả lời

- Từ đồ thị, tại vị trí O của đồ thị kẻ đường vuông góc với trục thời gian tại vị trí 4 s. Cũng từ vị trí đó kẻ đường vuông góc với trục quãng đường tại vị trí 20 m.

⇒ Vật đi được quãng đường 20 m trong khoảng thời gian 4 s.

- Áp dụng công thức tính tốc độ của chuyển động:

Câu 4. Trong hình 8.7, đường màu đỏ và đường màu xanh lần lượt biểu diễn đồ thị quãng đường – thời gian của xe A và xe B trong một chuyến đi đường dài.

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài tập Chủ đề 4 hình 8.7

a. Tính quãng đường xe A đi được trong một giờ đầu tiên.

b. Tốc độ của xe A thay đổi như thế nào trong giờ thứ 2 của chuyến đi?

c. Xe B chuyển động nhanh hơn hay chậm hơn xe A trong một giờ đầu tiên?

Trả lời

Với mỗi đoạn đồ thị để xác định thời gian chuyển động ta làm như sau:

+ Từ điểm đầu, kẻ đường thẳng vuông góc với trục thời gian, để xác định thời điểm bắt đầu tính chuyển động: t1

+ Từ điểm cuôi, kẻ đường thẳng vuông góc với trục thời gian, để xác định thời điểm cuối tính chuyển động: t2

⟹ Thời gian chuyển động, là hiệu 2 thời gian trên: t = t2 – t1

- Xác định tốc độ chuyển động của mỗi xe theo công thức:

- Xe nào có tốc độ lớn hơn sẽ chuyển động nhanh hơn.

Ta có:

+ Tốc độ xe A trong 1 giờ đầu: \(v_1 = \dfrac{s_1}{t_1} = \dfrac{50}{1} = 50 \, km/h\)

+ Tốc độ xe A đi được trong giờ thứ 2 là: \(v_2 = \dfrac{s_2}{t_2} = \dfrac{20}{1} = 20 \, km/h\)

+ Tốc độ xe B đi được trong 1 h đầu tiên là: \(v_B = \dfrac{s}{t} = \dfrac{25}{1} = 25 \, km/h\)

Khi đó \(v_{1A} > v_{1B}\) nên xe B chuyển động chậm hơn xe A trong một giờ đầu tiên.

Chúc các em học tốt với tài liệu Giải khoa học tự nhiên 7 Cánh Diều trên đây!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM