Giải bài tập trang 9 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Xuất bản ngày 02/07/2021 - Tác giả:

Giải bài tập trang 9 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục giúp em giải toán 6 tại nhà.

Chủ đề: Giải toán 6 SGK Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải Toán 6 trang 9 thuộc bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp bộ sách Chân trời sáng tạo do Đọc tài liệu thực hiện.

Giải bài tập trang 9 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 9 SGK toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Cho D là tập hợp các số tự nhiên vừa lớn hơn 5 vừa nhỏ hơn 12. Viết tập hợp D theo hai cách rồi chọn kí hiệu ∈, ∉ thích hợp thay cho mỗi “[?]” dưới đây:

5 [?] D; 

7 [?] D; 

17 [?] D; 

0 [?] D; 

10 [?] D.

Giải

- Viết tập hợp D theo hai cách:

Cách 1: D = {6, 7, 8, 9, 10, 11}

Cách 2: D = { x | x là số tự nhiên, \(5 < x < 12\)}

- Vậy ta cần điền như sau:

5 ∉ D;

7 ∈ D; 

17 ∉ D; 

0 ∉ D; 

10 ∈ D.

Bài 2 trang 9 SGK toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Cho B là tập hợp các số tự nhiên lẻ và lớn hơn 30. Trong các khẳng định sau, khẳng định nao là đúng, khẳng định nào là sai ?

a) 31 ∈ B; 

b) 32 ∈ B;

 c) 2002 ∉ B; 

d) 2003 ∉ B.

Giải

a) Đúng

b) Sai

c) Đúng

d) Sai

Bài 3 trang 9 SGK toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Hoàn thành bảng dưới đây vào vở (theo mẫu): 

Tập hợp cho bởi cách liệt kê phần tử  Tập hợp cho bởi tính chất đặc trưng
 H = {2; 4; 6; 8; 10}  H là tập hợp các số tự nhiên chẵn khác 0 và nhỏ hơn 11.
   M là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 15.
 P = {11, 13, 15, 17, 19, 21}  
   X là tập hợp các nước ở khu vực Đông Nam Á.

Giải

Tập hợp cho bởi cách liệt kê phần tử  Tập hợp cho bởi tính chất đặc trưng
 M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}  M là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 15.
 P = {11, 13, 15, 17, 19, 21}  P là tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 10 và nhỏ hơn 22.
 X = {Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines và Đông Timor}  X là tập hợp các nước ở khu vực Đông Nam Á.

Bài 4 trang 9 SGK toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Viết tập hợp T gồm tên các tháng dương lịch trong quý IV (ba tháng cuối năm). Trong tập hợp T, những phần tử nào có số ngày là 31?

Giải

T = {10, 11, 12}.

Trong tập hợp T, những phần tử có số ngày là 31: 10 , 12.

-/-

Sau bài học này, em đã làm được những gì?

- Biết sử dụng thuật ngữ tập hợp. 

- Nhận biết được một phần tử thuộc (không thuộc) một tập hợp. 

- Biết cách cho một tập hợp. 

- Biết sử dụng kí hiệu: thuộc (∈), không thuộc (∉).

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập trang 9 SGK Toán 6 tập 1 (Chân trời sáng tạo). Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM