Giải bài tập toán lớp 1: Bài 3, bài 4 và bài 5 trang 18 sách giáo khoa Toán lớp 1

Hướng dẫn chi tiết cách giải bài tập môn toán lớp 1 các câu hỏi 3, 4 và 5 tại trang 18 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 giúp các phụ huynh tham khảo kiến thức và hướng dẫn bé luyện tập dấu < trong chương trình học

Bài 3: Viết theo mẫu

Bài 3 trang 18 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Giải bài 3 trang 18 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Bài 4: Viết dấu < vào ô trống


bài 4 trang 18 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Giải bài 4 trang 18 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Bài 5: Nối ô vuông thích hợp (Theo mẫu)

Bài 5 trang 18 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Giải bài 5 trang 18 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X