Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập toán lớp 1: Bài 3, bài 4 và bài 5 trang 18 sách giáo khoa Toán lớp 1

Hướng dẫn chi tiết cách giải bài tập môn toán lớp 1 các câu hỏi 3, 4 và 5 tại trang 18 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 giúp các phụ huynh tham khảo kiến thức và hướng dẫn bé luyện tập dấu < trong chương trình học

Bài 3: Viết theo mẫu

Bài 3 trang 18 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Giải bài 3 trang 18 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Bài 4: Viết dấu < vào ô trống


bài 4 trang 18 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Giải bài 4 trang 18 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Bài 5: Nối ô vuông thích hợp (Theo mẫu)

Bài 5 trang 18 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Giải bài 5 trang 18 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập toán lớp 1: Bài 3, bài 4 và bài 5 trang 18 sách giáo khoa Toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu