Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn giải bài 2 trang 17 sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập số 2 tại trang 17 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 giúp các bậc phụ huynh tham khảo để hướng dẫn các bé luyện tập đếm số và dấu < hơn

Viết theo mẫu

Đề bài:

Bài 2 trang 17 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đáp án:


Giải bài 2 trang 17 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top