Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều

Bài 3 trang 87 SGK Hóa 10 Cánh Diều

Bài 3 trang 87 SGK Hóa 10 Cánh Diều

Bài 3 trang 87 SGK Hóa 10 Cánh Diều: Khi đun bếp than, củi, để đun nấu nhanh hơn, người ta thường dùng quạt để thổi thêm không khí vào bếp...