Câu hỏi 3 trang 111 SGK Hóa 10 Cánh Diều

Xuất bản: 24/01/2023 - Tác giả:

Câu hỏi 3 trang 111 SGK Hóa 10 Cánh Diều: Phản ứng của sodium chloride rắn, hay của sodium iodide rắn với sulfuric acid đặc là phản ứng oxi hóa – khử?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 111 SGK Hóa 10 Cánh Diều thuộc nội dung Bài 18: HYDROGEN HALIDE VÀ HYDROHALIC AID - Chủ đề 7: Nguyên tố nhóm VIIA (Nhóm Halogen).

Câu hỏi

Phản ứng của sodium chloride rắn, hay của sodium iodide rắn với sulfuric acid đặc là phản ứng oxi hóa – khử? Vì sao?

Trả lời

Phản ứng của sodium chloride rắn với sulfuric acid đặc không phải là phản ứng oxi hóa – khử vì không có sự thay đổi số oxi hóa của nguyên tố nào trước và sau phản ứng.

\(Na^{+1}Cl^{-1}(s) + H{^{+1}_2}S^{+6}O{^{-2}_4}(l) \overset {t^o} \rightarrow Na^{+1}H^{+1}S^{+6}O{^{-2}_4}(s) + H^{+1}Cl^{-1}(g)\)

Phản ứng của sodium iodide rắn với sulfuric acid đặc là phản ứng oxi hóa – khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của I (từ -1 lên 0) và S (từ +6 về -2)

\(8Na^{+1}I^{-1}(s) + 9H{^{+1}_2}S^{+6}O{^{-2}_4}(l) \overset {t^o} \rightarrow 8Na^{+1}H^{+1}S^{+6}O{^{-2}_4}(s) + 4I{^0_2} + H{^{+1}_2}S^{-2}(g) + 4H{^{+1}_2}O^{-2}(g)\)

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 111 SGK Hóa 10 Cánh Diều. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM