Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Bài C9 trang 30 sgk Vật lí 9

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập C9 trang 30 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 9 - Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kỹ thuật

Đề bài

Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ thí nghiệm.

Hướng dẫn giải

Bảng 1: Trị số của điện trở được quy định theo các vòng màu

Hướng dẫn giải bài C9 trang 30 sgk vật lý lớp 9

Màu của vòng 1 và của vòng 2 cho hai số đầu của trị số điện trở, màu của vòng 3 cho luỹ thừa của 10 nhân với hai số đầu đã xác định trên đây. Vòng 4 cho trị số của sai số.

Ví dụ: Vòng 1 màu đỏ tương ứng với số 2 cho trong bảng trên, vòng 2 màu lục tương ứng với số 5, vòng 3 màu tím tương ứng với x107 Ω. Như vậy, trị số điện trở với 3 vòng màu đỏ, lục, tím là: 25.107 Ω = 250.106 Ω = 250 MΩ.

Đáp án bài C9 trang 30 sgk Vật lí lớp 9

Dựa vào bảng số 1, em hãy đọc trị số điện trở kĩ thuật cùng loại có trong bộ dụng cụ thí nghiệm.

*****

Xem thêm: 

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    10:20 AM
24/07/2018    10:20 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top