Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C4 trang 29 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C4 trang 29 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Trên hình 10.2 vẽ các kí hiệu sơ đồ của biến trở. Hãy mô tả hoạt động của biến trở có kí hiệu sơ đồ a, b, c.

Câu hỏi bài C4 trang 29 sgk vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải

Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài l của dây dẫn, tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn:  Hướng dẫn giải bài C4 trang 29 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C4 trang 29 sgk vật lý lớp 9

Hoạt động của biến trở có kí hiệu sơ đồ a, b, c trên hình 10.2 SGK : Khi dịch chuyển con chạy thì sẽ làm thay đổi chiều dài của phần cuộn dây có dòng điện chạy qua, do đó làm thay đổi điện trở của biến trở.

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    02:17 AM
24/07/2018    02:17 AM
Back to top