Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Đáp án bài C5 trang 43 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài C5 trang 43 SGK Vật lý 6

Đề bài:

 Nếu khối lượng của ống bêtông là 200kg và lực kéo của mỗi người trong hình (SGK) là 400N thì những người này có kéo được ống bê tông lên không? Vì sao?

Đáp án bài C5 trang 43 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án:

-    Lực kéo tổng cộng của 4 người là: 400.4 = 1600 (N).

-    Trọng lượng của ống bêtông là: P = l0m = 10.200 = 2000 (N).

Ta thấy lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật (1600N < 2000N) nên 4 người không thể kéo bêtông thẳng lên được.

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    06:06 AM
21/07/2018    06:06 AM
Back to top