Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C4 trang 43 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 43 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a.    Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp thực hiện công việc (1)…hơn (nhanh/dễ dàng)

b.    Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là (2) ... (palăng / máy cơ đơn giản).

Đáp án:

a.    Máy cơ đơn giiêng, đòn bẩy, ròng giúp thực hiện công việc (1) dễ dàng hơn.

b.    Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là (2) máy cơ đơn giản.

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    04:06 AM
21/07/2018    04:06 AM
Back to top