Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C6 trang 43 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C6 trang 43 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống.

Đáp án:

Tuỳ theo HS. Có thể gợi ý một số trường hợp sử dụng máy cơ đơn giản ở địa phương, gần gũi với kinh nghiệm của HS.

- Mặt phẳng nghiêng

- Đòn bẩy

- Ròng rọc

-  Búa nhổ đinh: để nhổ đinh.

-  Kềm, kéo: để cắt

-  Xà beng: để bẩy những vật nặng

máy cơ đơn giản
 

doctailieu.com
Back to top