Giải bài C3 trang 154 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C3 trang 154 SGK vật lý lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Trên hình 59.1 vẽ các thiết bị trong đó thực hiện sự biến đổi năng lượng từ dạng ban đầu sang dạng cuối cùng cần dùng cho con người. Hãy chỉ ra năng lượng đã được chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào qua các bộ phận (1), (2) của mỗi thiết bị. Điền vào chỗ trống tên của dạng năng lượng xuất hiện ở bộ phận đó.

Câu hỏi bài C3 trang 154 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C3 trang 154 sgk vật lý lớp 9

+ Thiết bị A: (1) cơ năng thành điện năng, (2) điện năng thành nhiệt năng.

+ Thiết bị B: (1) điện năng thành cơ năng, (2)động năng của khí thành cơ năng của cánh quạt.

+ Thiết bị C: (1) hóa năng thành nhiệt năng, (2) nhiệt năng thành cơ năng.

+ Thiết bị D: (1) hóa năng thành điện năng, (2) điện năng thành nhiệt năng.

+ Thiết bị E: (1) đổi hướng truyền quang năng, (2) quang năng thành nhiệt năng.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X