Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C2 trang 154 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C2 trang 154 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của nhiệt năng ?

  • Làm cho vật nóng lên.
  • Truyền được âm.
  • Phản chiếu được ánh sáng.
  • Làm cho vật chuyển động.

Đáp án bài C2 trang 154 sgk vật lý lớp 9

Biểu hiện của nhiệt năng là: Làm cho vật nóng lên.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài C2 trang 154 sách giáo khoa vật lý 9 để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    14:30 PM
14/08/2018    14:30 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu