Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C2 trang 154 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C2 trang 154 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của nhiệt năng ?

  • Làm cho vật nóng lên.
  • Truyền được âm.
  • Phản chiếu được ánh sáng.
  • Làm cho vật chuyển động.

Đáp án bài C2 trang 154 sgk vật lý lớp 9

Biểu hiện của nhiệt năng là: Làm cho vật nóng lên.

doctailieu.com
Tải về
14/08/2018    14:30 PM
14/08/2018    14:30 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu