Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C1 trang 154 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C1 trang 154 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Ở các lớp dưới ta làm quen với khái niệm năng lượng. Hãy chỉ ra trong trường hợp nào dưới đây, vật có cơ năng (năng lượng cơ học), nếu lấy mặt đất làm mốc.

  • Tảng đá nằm trên mặt đất.
  • Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất.
  • Chiệc thuyền chạy trên mặt nước.

Đáp án bài C1 trang 154 sgk vật lý lớp 9

Vật có cơ năng (năng lượng cơ học) trong các trường hợp:

  1. Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất (có khả năng thực hiện công cơ học).
  2. Chiếc thuyền chạy trên mặt nước (có khả năng thực hiện công cơ học).
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 9: Đáp án bài C1 trang 154 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    12:25 PM
14/08/2018    12:25 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu