Giải lý lớp 9: Đáp án bài C1 trang 154 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C1 trang 154 sách giáo khoa vật lý lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Ở các lớp dưới ta làm quen với khái niệm năng lượng. Hãy chỉ ra trong trường hợp nào dưới đây, vật có cơ năng (năng lượng cơ học), nếu lấy mặt đất làm mốc.

  • Tảng đá nằm trên mặt đất.
  • Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất.
  • Chiệc thuyền chạy trên mặt nước.

Đáp án bài C1 trang 154 sgk vật lý lớp 9

Vật có cơ năng (năng lượng cơ học) trong các trường hợp:

  1. Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất (có khả năng thực hiện công cơ học).
  2. Chiếc thuyền chạy trên mặt nước (có khả năng thực hiện công cơ học).

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X