Bài 99 trang 96 SGK Toán 6 tập 1

Bài 99 trang 96 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 99 trang 96 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 99 trang 96 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 12 chương 2 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết...

Đề bài 99 trang 96 SGK Toán 6 tập 1

 Áp dụng tính chất \(a(b - c) = ab - ac,\) điền số thích hợp vào ô trống:

a) \(\square . (-13) + 8 . (-13) \)\(= (-7 + 8) . (-13) = \square\)

b) \((-5) . (-4 - \square )\) \(= (-5) . (-4) - (-5) . (-14) = \square\) 

» Bài tập trước: Bài 98 trang 96 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 99 trang 96 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng tính chất \(a(b - c) = ab - ac\) 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 99 trang 96 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \((-7) . (-13) + 8 . (-13) \)\(= (-7 + 8) . (-13) = -13\)

b) \((-5) . [-4 - (-14)] \)\(= (-5) . (-4) - (-5) . (-14) = -50.\)  

» Bài tập tiếp theo: Bài 100 trang 96 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 99 trang 96 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top