Bài 96 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Bài 96 trang 95 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 96 trang 95 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 96 trang 95 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 12 chương 2 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tính chất của phép nhân khác.

Đề bài 96 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Tính:

a) \(237 . (-26) + 26 . 137\);       b) \( 63 . (-25) + 25 . (-23)\).

» Bài tập trước: Bài 95 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 96 trang 95 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

1) Tính chất giao hoán: a.b = b.a

2) Tính chất kết hợp: (a.b).c = a. (b.c)

3) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a(b + c) = ab + ac. 

Tính chất này cũng đúng với phép trừ: a (b - c) = ab - ac

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 96 trang 95 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \( 237 . (-26) + 26 . 137 \)

\(= -237 . 26 + 26 . 137\)

\(= 26 . (-237 + 137) \)

\(= 26 . (-100) = -2600 \).

(Vì \( 237.(- 26) = - 237.26)\)

b) Cách 1: \( 63 . (-25) + 25 . (-23)\)

\( = - 63 . 25 + 25 . (-23) = 25 . (- 63 - 23)\)

\(= 25 . (-86) = -2150\).

(Vì \( 63.(- 25) = - 63. 25)\)

Cách 2: \( 63 . (-25) + 25 . (-23) = -1575 - 575 = -2150\).

» Bài tập tiếp theo: Bài 97 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 96 trang 95 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top